Zakłada, że główną siłą wynikającą z potencjału człowieka jest jego zdolność do rozwoju i samorealizacji. Dlatego za dysfunkcjonalne uważane są wszystkie procesy, które hamują możliwość rozwoju człowieka. Za główny czynnik hamujący naturalny potencjał człowieka uważane są wymogi kultury oraz związana z nią mocno warunkowa akceptacja i stawiane małemu człowiekowi warunki, które musi spełnić, aby być uznany za wartościowego (tzw. warunki wartości). Warunki takie każdy z nas zna doskonale. Czujemy się coś warci, gdy mamy dobre oceny, osiągamy sukces, bądź jesteśmy „kimś” w pracy. Głównym celem tej terapii jest dotarcie do prawdziwego „ja”, zdejmowanie masek przybranych, aby spełniać oczekiwania innych. Określenie swoich prawdziwych potrzeb i pragnień. W tym nurcie pracuje psychoterapia Gestalt.

Terapia Gestalt jest dzisiaj bardzo popularna i wielu terapeutów pracuje według tej metody. Jej autor, Fritz Perls założył, że podstawą pracy jest świadomość swoich doznań i to ona sprawia, że możemy rozpoznać swoje prawdziwe potrzeby. Kiedy już je rozpoznamy wtedy możemy podjąć właściwe, służące nam, działanie. Perls uważał, że najczęściej odwracamy się od doświadczeń, które sprawiają nam ból, chcemy za wszelką cenę przestać o tym myśleć i nie zajmować się tym. Jednakże jest to coś, co nie domknięte będzie cały czas zużywać naszą energię i wracać, aby się tym zająć. Niedokończone, nieprzeżyte doświadczenie, jest jak niedomknięta figura, która wciąż i wciąż na nas oddziałuje prowadząc do chronicznych napięć, a w efekcie do chorób psychosomatycznych. Z każdą taką sytuacją odrzucamy gdzieś samych siebie. Dlatego w terapii Gestalt duże znaczenie ma praca z napięciami w ciele.

Podstawą terapii jest empatia i bezwarunkowa akceptacja ze strony terapeuty. To od jakości tego kontaktu zależy efektywność terapii.