O mnie : Gabriela Mazurek

telefon 602-130-33

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i trenerem Gestalt. Zrzeszona w FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations). Prowadzę psychoterapię indywidualną, konsultuje pary. W terapii wspieram się pracą z ciałem w zdrowieniu i osobistej przemianie.
Zapraszam osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, znajdują się w kryzysie i doświadczają cierpienia z tego powodu, jak i tych którzy nie znają przyczyn swojego "Tu i Teraz" a poszukują drogi własnego rozwoju. Dążą do odnalezienia siebie i pełnego wykorzystania swoich zasobów życiowych.
Uważam, że w trudnych momentach życia warto sięgnąć po profesjonalną pomoc.
Certyfikat:

Współpraca:

Izabela Nesterska

telefon 695-414-909

Counsellor, terapeuta Gestalt( dyplom Centrum Counsellingu Gestalt we współpracy z Associazione Italiana di Counselling) - 2013 rok
Socjoterapeuta ( studia podyplomowe w zakresie podstaw oddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego ) - 2008 rok
Pedagog dramy (Wydział Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego) - 2005 rok
Nauczyciel języka polskiego (absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Wychowawca przy ZSOI nr 2 , Gimnazjum nr 23 w Krakowie
Opiekun artystyczny grup teatralnych – 1990-2017 rok

W terapii interesuje mnie człowiek, gdyż stanowi połączenie umysłu, emocji, ciała i ducha, w konkretnym dla niego kontekście czyli środowisku.
Jako terapeuta Gestalt kontakt z klientem traktuję nie tylko jako możliwość spotkania w którym jest miejsce na przestrzeń, rzetelność i uczciwość, ale również jako relację podczas której nie może zabraknąć uważności i zaufania. Dlatego zapraszam tych, którzy chcą dokonać w swoim życiu zmian, poprawek …, aby było ono bardziej świadome, zgodne z własnymi wyborami.