W Gabinetach Gestaltowskich można otrzymać pomoc w zakresie:

Kryzysy życiowe (choroba, rozwód, utrata, przeciążenie stresem, kryzys wieku, trudności wieku dojrzewania)
Problemy natury psychologicznej
Problemy egzystencjalne (samotność, poczucie braku sensu)
Trudnego dla siebie przeżywania kontaktu z drugim człowiekiem i otaczającą go rzeczywistością.

Psychoterapia indywidualna
- jest procesem uświadamiania i rozwiązywania osobistych oraz emocjonalnych problemów klienta, który realizuje się poprzez kontakt klienta i psychoterapeuty.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży
- rozmowa prowadzona w formie konsultacji terapeuty z rodzicem i dzieckiem

Konsultacja indywidualna
- rozmowa służąca lepszemu zorientowaniu się w problemach naszego klienta, co pozwala zaproponować odpowiednią formę pomocy

Konsultacja dla par
- rozmowa, której celem jest pomoc w rozpoznaniu rzeczywistych problemów pary i wskazaniu dalszych kierunków pracy

Konsultacja dla rodziców
- pomoc w problemach wychowawczych i edukacyjnych dziecka

Konsultacja dla osób uzależnionych i współ uzależnionych
- rozmowa diagnostyczna oraz informacja o możliwościach leczenia

Interwencja kryzysowa
- pomoc osobom będącym w kryzysie, realizowana podczas kilku spotkań klienta i psychoterapeuty.

Certyfikowani psychoterapeuci Gabinetów Gestaltowskich pracują w oparciu o założenia kodeksu etycznego EAGT.

Koszt indywidualnej sesji terapeutycznej ustala terapeuta.
Koszt konsultacji dla pary 1,5 godz - 150 zł.